http://www.drpta.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 เกี่ยวกับสมาคม

 ผู้ปกครองสัมพันธ์

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

บริการ

หน้าแรก
เกี่ยวกับสมาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ม.1/2558

 

ขอแสดงความยินดีกับคุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร

(15/08/2557) | อ่าน 237 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับคุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คนใหม่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาธิตรามฯ รุ่นที่ 10

 
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรี...

(15/08/2557) | อ่าน 173 ครั้ง
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-10.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น3 ห้อง 322

 
 

มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

(15/08/2557) | อ่าน 136 ครั้ง
คุณประพนธ์ สันตโยภาส นายกสมาคมฯ และคุณเบญญาภา ถิรปาลวัฒน์ เลขาสมาคมฯร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 เป็นเงินจำนวน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)โดยมี รศ. พรทิพย์ ทองอร่ามดี รองคณบดีและผู้อำนวยก...

 
 

จัดประชุมเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม....

(15/08/2557) | อ่าน 152 ครั้ง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุ...

 
 

จัดแข่งขันกอลฟ์การกุศล สาธิตราม 2014

(15/08/2557) | อ่าน 163 ครั้ง
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ สนามศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทราโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ ดังนี้ 1. เพื่อน...

 
 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พรทิพย์ ทองอร่ามดี

(15/08/2557) | อ่าน 167 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พรทิพย์ ทองอร่ามดี ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คนใหม่

 
 

เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1/2557

(07/05/2557) | อ่าน 352 ครั้ง
ระหว่างวันที่ 17-30 เมษายน 2557 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1/2557

 
 

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557

(07/05/2557) | อ่าน 213 ครั้ง
วันที่ 9 เมษายน 2557 กรรมการสมาคมฯ ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรตามประเพณีสงกรานต์

 
 

กรรมการสมาคมฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช...

(07/05/2557) | อ่าน 217 ครั้ง
วันที่ 7 มีนาคม 2557 กรรมการสมาคมฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 39

 
view

 หน้าแรก

 เกี่ยวกับสมาคม

 บทความ/กิจกรรม

 สมุดเยี่ยม

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view